play

Paginua karjalaksi: Bomban talon hengi

Paavo Harakka

Bomban talon parziseinät da kaunehus viestittäy siidä Raja-Karjalan ymbärissöstä, migä hurmazi aigoinah taidoilijat da matkalazet.