play

Savotoita rauhoitetaan lintujen pesimäaikaan

Lintujen pesintärauhaa halutaan turvata korjuurajoituksilla.

Lintujen pesintärauhaa halutaan turvata korjuurajoituksilla. Kuva: Hannele Åke

Heikki Rissanen

Stora Enso rajoittaa puunkorjuuta lintujen tärkeimpään pesimäaikaan. Keväällä ja kesällä käytössä olevat rajoitukset koskevat metsiä, joissa pesivien lintulajien kirjo on suurin. Tietojärjestelmämuutos ohjaa hakkuita kohteille, joissa pesintöjä esiintyy vähemmän. Muutos on osa Stora Enson aiemmin julkistamaa monimuotoisuusohjelmaa.