play

Kirkkoharjusta arvometsä – Yleisön mielipiteillä oli vaikutusta taajamametsien hoitosuunnitelman laadinnassa

Kirkkoharju on luokiteltu arvometsäksi.

Kirkkoharju on luokiteltu arvometsäksi. Kuva: Anu Saarelainen

Anu Saarelainen

Kirkkoharju luokitellaan arvometsäksi kaupunkirakennelautakunnan hyväksymässä taajamametsien ja puistojen hoitosuunnitelmassa.