play

Näkökulma: Kultaisesta keskitiestä mallia myös perusopetukseen?

Hannele Vainio

Antiikin kreikkalaisessa filosofiassa Aristoteleen käsite ”kultainen keskitie” tarkoitti tavoiteltua puoliväliä kahden ääripään, liiallisuuden ja puutteellisuuden välillä. Viimeaikaisten tutkimusten valossa peruskoulussamme on käynnissä tila, jossa lukuisista toimenpiteistä huolimatta oppilaiden erot kasvavat ja osa oppilaista ajelehtii peruskoulun läpi oppimatta kunnollista luku- ja kirjoitustaitoa.