play

Paginua karjalaksi: Muailma on segazin

Paavo Harakka

Tänäpiänä ei ole ažiet muailmalla hyvin. Veńa vädžävyttäy Ukrainua, Izrail vastuau kovalla kiällä Gazan alovehella Hamasin terroraiskuh, Mianmarassa (En. Burma) i toizissagi mualoissa toratah keskenäh imi. Suomigi pidäy veriät ummatuna rajalla, jotta tänne ei työnny rahvasta ilmain pasportua.