play

Niin, että mitä että? – Kuulolaitteen käyttö vaatii alkuun harjoittelua

Hyvin kuuluu. Terho Janhunen kertoo, että kuulolaitteella kuulee normaalisti.

Hyvin kuuluu. Terho Janhunen kertoo, että kuulolaitteella kuulee normaalisti. Kuva: Henri Jokela

Henri Jokela

Kuulo on kuuleville itsestäänselvyys. Iän, sairauden tai tapaturman takia kuulo saattaa kuitenkin huonontua ja kuulemiseen tarvitaan teknistä apua. Kuuloliiton mukaan noin 800 000 suomalaisella on jonkinasteinen kuulonalenema.