play

Nuorten mieli solmussa – Nuorten mielenterveyden ongelmat ovat lisääntyneet viime vuosina

Mielenterveyden häiriöt vaikeuttavat nuorten elämää.

Mielenterveyden häiriöt vaikeuttavat nuorten elämää. Kuva: Juulia Säppi

Juulia Säppi

Kouluterveydenhoitaja Niina Korhonen kertoo huomaavansa työssään, että nuorilla on huomattavasti aiempaa enemmän masennusta ja ahdistuneisuutta.

Hänen mukaansa tärkeä tuki nuorelle on omat vanhemmat. Lisäksi apua saa esimerkiksi kouluterveydenhoitajalta, koulupsykologilta, koulukuraattorilta tai perheneuvolasta.

Koulukuraattori Elina Oinosen mukaan yläkoululainen nuori, joka hakee itsenäisesti apua, on yleisemmin tyttö. Jos joku aikuinen ohjaa lapsen tai nuoren kuraattorille, silloin tyttöjä ja poikia on yhtä paljon.

– Olen huomannut työssäni, että oppilas, joka on hyötynyt kuraattorikäynnistä, kannustaa myös ystäväänsä sinne, Oinonen sanoo.

Yleisimmät syyt avun hakemiseen ovat koulustressi, suorituspaineet, perheongelmat, masentuneisuus, unettomuus sekä ahdistuneisuus.

– Mielestäni viisi tärkeintä asiaa nuoren hyvinvoinnin eteen ovat uni, ravinto, liikunta, kaverisuhteet ja harrastukset, Oinonen mainitsee.

Kirkkokadun koulun oppilaan Reetta Kettusen mielestä nuoren mielenterveyden häiriöt lisääntyvät.

– Syynä voivat olla perheongelmat, koulu tai kiusaaminen. Lisäksi sosiaalinen media voi vaikuttaa asiaan, hän pohtii.

Mainos alkaa
Mainos päättyy
Mainos alkaa
Mainos päättyy

Masennusta ja ahdistusta

Tutkimusten mukaan joka neljäs nuori kärsii mielenterveyden häiriöistä. Nuorten yleisimmät mielenterveyden häiriöt ovat masennus ja ahdistuneisuus. Monet nuoret eivät saa tarvitsemaansa apua.

Ahdistuneisuus on toistuvaa ahdistuksen tunnetta. Se voi ilmetä monilla eri tavoilla, kuten esimerkiksi traumaperäisenä stressihäiriönä, paniikkihäiriönä tai sosiaalisten tilanteiden pelkona. Ahdistuneisuutta esiintyy noin 4–11 prosentilla nuorista. Tytöt ovat alttiimpia ahdistuneisuudelle kuin pojat.

Masennus on toistuvaa alakuloisuuden tunnetta.

Masennus on toistuvaa alakuloisuuden tunnetta. Masennuksen oireisiin kuuluvat esimerkiksi ruokahalun muutokset, univaikeudet, toivottomuus, uupumus, matala itsetunto tai itsetuhoisuus. Mieliala voi olla usein ärtynyt tai alakuloinen.

Nuorista 5–10 prosenttia sairastaa jatkuvaa masennustilaa. Nuoren masennus on huomattavasti vaihtelevampaa kuin aikuisilla.

Syömisen vaikeus

Syömishäiriö on yleinen mielenterveyden häiriö. Syömishäiriö puhkeaa yleensä nuoruusiässä. Se voi vaikeuttaa nuoren toimintakykyä sekä hidastaa nuoren fyysistä ja psyykkistä kehitystä.

Laihuushäiriöstä kärsivä potilas ei saa tarpeeksi ravintoa. Yleisin syy tähän on lihavuuden pelko. Ahmimishäiriö ilmenee jatkuvana ylensyöntinä.

Tarkkaavaisuuden häiriö eli ADHD on neuropsykiatrinen häiriö, jota esiintyy enemmän pojilla kuin tytöillä. ADHD:ta esiintyy noin 4–10 prosentilla nuorista. Yleensä ADHD puhkeaa lapsena.

Oireisiin kuuluu hankala keskittymiskyky, aistiyliherkkyys, myöhästely, ohjeiden ymmärtämättömyys, toimintavaikeudet sekä joillakin ylivilkkaus. Oireet saattavat jatkua aikuisuuteen asti tai muuttaa muotoaan nuoren kasvaessa. ADHD altistaa muille mielenterveyden häiriöille.

Jutun lähteenä on käytetty myös THL:n verkkosivuja.

Juttu on Ylä-Karjalan ja Pielisen 4H-yhdistyksen yhteisen Mediatiimin toimittajan tekemä. Mediatiimiläiset ovat nuoria, jotka tekevät juttuja nuorista ja nuoria kiinnostavista aiheista.

Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta